ohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Občanské sdružení Společenský klub POHODA Hronov

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, ve kterém se sdružují občané především seniorského věku k aktivnímu trávení volného času na společenském, kulturním a sportovním poli s přihlédnutím k jejich věku, potřebám a možnostem. Sdružení rozvíjí oboustranně prospěšnou spolupráci s dalšími občanskými sdruženími, obecně prospěšnými společnostmi a dalšími institucemi, a to vždy na základě partnerství a vzájemné výhodnosti. Základním cílem sdružení je pomáhat členům o.s. vést plnohodnotný a nezávislý život, aktivně se podílet na společenském dění obce a nabízet možnosti k trávení volného času členů sdružení s přihlédnutím k jejich potřebám a možnostem, tak aby se zabránilo jejich sociální izolaci. Napomáhat sbližování tří generací – dětí, rodičů a prarodičů a díky aktivnímu zapojení především seniorů přispívat k mezigeneračnímu setkávání zejména při pořádání různých společenských akcí ve spolupráci s dalšími organizacemi.

AdresaMÚ Hronov, nám. Čs armády 5, 549 31 Hronov
MístoHronov
PSČ549 31
Mobil739673215
E-mailbrahomira@seznam.cz
Kontaktní osobaJaromíra Brahová