Úvod > Investiční akce > Revitalizace sídelní zeleně
Vyhledávání:

Informace o projektu

Koncem roku 2013 podalo město Hronov žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), primární oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny na projekt Revitalizace sídelní zeleně města Hronova. Ministerstvo životního prostředí projekt podpořilo a dne 26. 6. 2014 město obdrželo registrační list akce a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.

Předpokládaná struktura financování:

 

%

Celkové výdaje projektu

9 951 410

 

Celkové nezpůsobilé výdaje projektu

1 416 536

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

8 534 874

100

Zdroje žadatele

2 133 720

25

Podpora z ERDF (dotace)

5 974 411

70

Dotace SFŽP ČR

  426 743

5

Celková výše dotace tedy činí Kč 6 401 154,-- a spoluúčast města je ve výši Kč 3 550 256,--.

Projekt zahrnuje inventarizaci dřevin na pozemcích ve vlastnictví města Hronova, zhodnocení jejich zdravotního stavu, návrh opatření a jejich realizaci. Jedná se o pokácení některých dřevin (235 ks), nové výsadby dřevin (624 ks) a ošetření stávající zeleně (895 ks) na 42 lokalitách ve městě. Jsou to například Park Aloise Jiráska, Kemp a koupaliště Velký Dřevíč, Školní družina „Dolíček“, Mateřské školy v Havlíčkově ulici, Park u vlakového nádraží,  Kalinův dům nebo Hřbitov Hronov. V rámci projektu bude také v Parku Aloise Jiráska odstraněno bývalé koupaliště a některé zpevněné plochy a po rekultivaci budou nahrazeny vegetačními úpravami. Realizace prací se předpokládá v průběhu r. 2014 – 2015.

Ing. Lenka Vítová, Ing. Jiří Genrt – odbor majetek

 

Přiložené soubory ke stažení:

Tento text připravil/a:
Tereza Kohlová
Na webu byl publikován:
23. 7. 2014

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.