Úvod > Opravy a investice > Projekty 2016
Vyhledávání:

Udržovací práce na vodní nádrži na vodním toku Rokytník

V průběhu měsíce května 2016 dojde k udržovacím pracím na vodní nádrži na vodním toku Rokytník u cesty směrem Na draha. V rámci udržovacích prací, které provede firma MOVIS Hronov, s.r.o., dojde k odbourání stávající betonové podezdívky spolu se zábradlím a dřevěným molem. Stávající pískovcové stěny budou očištěny, přespárovány a případně doplněny chybějícími kameny. Na stěnu u komunikace Na draha bude vybetonována nová podezdívka, do které bude ukotveno nové zábradlí. Zároveň bude opraveno stávající dno nádrže, dřevěné molo a stavidlové desky.

Na udržovací práce v celkové hodnotě 465 248,- Kč vč. DPH obdrželo Město Hronov dotaci z dotačního programu Královéhradeckého kraje 15ZPD05 „Obnova a technické zajištění stávajících „návesních“ vodních nádrží“ ve výši max. 70 % celkových uznatelných výdajů projektu.


Tereza Kohlová
referent odboru tajemníka

Fotogalerie: nádrž Rokytník

Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
18. 5. 2016

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.