Úvod > Opravy a investice > Projekty 2016
Vyhledávání:

Nakládání s tříděným odpadem

V prosinci loňského roku město Hronov podalo žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika. Nyní město obdrželo zprávu o schválení naší žádosti.
Cílem projektu je dosáhnout snížení skládkování biologicky rozložitelného odpadu a zvýšení kapacity tříděných složek odpadu (papír, sklo, plast).
Projekt počítá se zavedením systému pro separaci biologicky rozložitelných odpadů, kdy na území města bude umístěno 30 ks kontejnerů na bioodpad o objemu 0,77 m³, budou opraveny stávající kontejnerová stání tříděného odpadu. V rámci projektu dojde nově k vybudování podzemních kontejnerových stání se 4 nádobami o objemu 5 m³ na papír, sklo a plast poblíž prodejny „na kopečku“.
Celkové výdaje projektu jsou ve výši 2 862 517,00 Kč, z toho způsobilé výdaje 2 758 284,00 Kč a poskytnutá dotace 2 344 542,00 Kč. V průběhu letošního roku proběhne výběrové řízení na dodavatele a po splnění dalších pokynů k podpisu smlouvy se SFŽP. Vlastní realizace je plánována v roce 2017.

Ing. Lenka Vítová, vedoucí OM

Přiložené soubory ke stažení:

Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
18. 5. 2016

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.