Úvod > Opravy a investice > Projekty 2014
Vyhledávání:

Statické poruchy přístavby hronovské Radnice

Přístavba Radnice v Hronově se dlouhodobě odchyluje od hlavní budovy. Ze statických posudků zpracovaných Ing. Němečkem v roce 2006 a Ing. Švorcem v roce 2013 vyplývá hned několik příčin. Dosedání základů přístavby, snížení hladiny řeky Metuje a poruchy na dešťové kanalizaci ve dvorní části stavby.

Na základě statických návrhů byla v letošním roce zahájena příprava pro zajištění statických poruch budovy.

Prvním krokem k realizaci oprav bylo zpracování projektové dokumentace, která řeší sepnutí trhlin Helikálními táhly, způsob ukotvení přístavby k budově původní radnice, opravu schodiště před vstupem do kotelny, opravu zásobovací rampy a schodiště restaurace a vybourání přístřešku na propanbutanové lahve. Rozpočet pro realizaci tohoto projektu zpracovaného v únoru 2013 Ing. Lukášem Polejem je ve výši Kč 407 500,- vč. DPH. Realizace těchto oprav je plánována na červenec – srpen 2014.

V březnu 2014 byl uskutečněn další krok k realizaci zajištění statických poruch přístavby, a to oprava dešťové kanalizace ve dvorní části. Výběrovým řízením byl jako dodavatel prací vybrán pan Daneš Středa, který opravu provedl za Kč 83 261,--vč. DPH. V rámci opravy bylo vyměněno 35 m dešťového kanalizačního potrubí, uložením do hloubky 800 mm pod terén a osazeny nové gajgry pod tři dešťové svody. Pod asfaltovým povrchem parkoviště byla objevena žumpa a šachta, která byla v minulosti součástí systému odvodu splaškových vod z toalet restaurace. Dnes již nefunkční, byla zlikvidována.

V říjnu bylo dokončeno statické zajištění přístavby Radnice v Hronově. Práce spočívaly v sepnutí trhlin Helikálními táhly a v ukotvení přístavby k budově původní radnice, pomocí ocelových táhel, zakotvených skrz věnce budovy. Zároveň byla uskutečněna výměna starých schodišťových stupňů před vstupem do kotelny a před zásobovací rampou restaurace. Vybourán byl přístřešek na propanbutanové lahve a opravena byla zásobovací rampa.

Dodavatel prací:  A&C RENTAL s.r.o., Náměstí 336, 549 32 Velké Poříčí.
Celková cena: Kč 427 260,- vč. 21% DPH

Šárka Šimonová, referentka odboru majetek

Fotogalerie: přístavba radnice

Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
14. 5. 2014

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.