Úvod > Sport > Pravidla pro pronajímání tělocvičen
Vyhledávání:

Pravidla pro pronajímání tělocvičen

Dle zřizovacích listin příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod a Základní škola Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod jsou tyto příspěvkové organizace oprávněny zvýšit za pronájem tělocvičny jen se souhlasem zřizovatele. V souladu s obsahem zřizovacích listin

stanovuje Rada města Hronova s účinností od 1.9.2010

Pravidla pro pronajímání tělocvičen

 1. Dotované nájemné bude účtováno za pronájem
  - Hronovským sportovním oddílům
  - Organizacím města Hronova, které pracují s dětmi
  Pozn.: platí i pro SPŠ Hronov (bývalý COP) a SOU a SOŠ SČMSD, Hronov, s.r.o.
 2. Za dotované nájemné mohou výše uvedené subjekty využívat tělocvičny k těmto účelům
  - Tréninky, nácvik vystoupení apod.
  - Zápasy, utkání, turnaje, vystoupení, výstavy (podmínka - reprezentace města, humanitární účel)
  Při těchto akcích může pořádající subjekt vybírat vstupné.
 3. Výše dotovaného nájemného za 1 hodinu
  1. Hronov - malá tělocvična   Kč 60,--
  2. Hronov - velká tělocvična   Kč 120,--
  3. Velký Dřevíč - tělocvična     Kč 100,--
  4. Zbečník - tělocvična            Kč 100,--
 4. Komerční nájemné ve výši trojnásobku dotovaného nájemného bude účtováno všem cizím subjektům za pronájem při těchto akcích: sportovní utkání, turnaje, výstavy, další akce. Komerční nájemné pro malou tělocvičnu v Hronově (myšárnu) se stanovuje na Kč 250,--/hodinu.
 5. Komerční nájemné ve výši trojnásobku dotovaného nájemného bude účtováno všem subjektům při akcích, kdy je vybíráno vstupné, startovné nebo poplatek za účast (například aerobic atd.)
 6. Všem nájemcům je zakázáno nasmlouvané a objednané hodiny repronajímat.
 7. Za úklidové a další práce spojené s úklidem tělocvičny nelze nájemci účtovat žádnou další částku. Tyto náklady lze účtovat pouze v případě pronájmu tělocvičny za účelem komerčního (nesportovního) využití.

Schváleno Radou města Hronova dne 30. srpna 2010.

Hana Nedvědová, starostka města

 

Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
24. 9. 2010

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.