Úvod > Volené orgány > Volby > Poslanecká sněmovna PČR 2013
Vyhledávání:

Oznámení o době a místě konání voleb

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starostka města Hronova podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
                                                        dne 25. října 2013       od 14.00 hodin do  22.00 hodin a
                                                        dne 26. října 2013       od   8.00 hodin do  14.00 hodin

2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jsou okrsky

Volební okrsek číslo

Popis území volebního okrsku 

Volební místnost 

 1

 Hronov – nám. Čs. armády, Komenského náměstí, ulice Jiráskova, Husova, Palackého, Jungmannova, Tylova, Jiřího z Poděbrad, T. G. Masaryka, M. Alše, Pod Kleprlíkovou horou,
Na Drahách, Vyšehrad, Divadelní, Regnerova, K Milířům, Knáhlova

 Učebna -přízemí    
ZŠ Hronov náměstí

 2

 Hronov – ulice Hostovského, Smetanova, Na Chocholouši, Riegrova, Havlíčkova,
Čs. bratří, Nádražní, Port-Artur, Štefánikova, Studénka

 Malá tělocvična v ZŠ Hronov,
náměstí vchod z Čapkovy ul.

 3

 Hronov  - ulice Kudrnáčova, Čapkova, Vrchlického, Libušina, Bezručova, Seifertova,
17. listopadu, Úvoz, S. K. Neumanna, Šrámkova, Tyršova, K. Světlé, Vaverkova,
E. Krásnohorské, Kostelecká, Mánesova, Dvorská, Šedivá Hora, Nerudova,
B. Němcové, Máchova, Žižkova, Wolkerova, Klicperova, Erbenova, Freiwaldovo nám., Zálesí

 Učebna - přízemí
ZŠ Hronov náměstí

 4

 Žabokrky

Hasičská zbrojnice Hronov 

 5

 Zbečník

Jídelna ZŠ Zbečník 

 6

 Velký Dřevíč

Učebna přízemí
ZŠ Velký Dřevíč 

 7

 Rokytník

Hasičská zbrojnice Rokytník 

 8

 Malá Čermná

Domov důchodců
Malá Čermná 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
4. Každému voliči budou nejpozději 1 den přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dodány hlasovací lístky (lhůta zkrácena dle § 55 zákona). Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Hronově dne 16. září 2013

Bc. Hana Nedvědová v. r.,
starostka

Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
27. 9. 2013

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.