Úvod > Městský úřad > Organizační struktura
Vyhledávání:

Organizační struktura

 • Zastupitelstvo města
  • Rada města
   • Starosta
    • Městská policie
     • požární ochrana
    • CO
    • Povodně
    • Místostarosta
    • Vedoucí úřadu
     • Odbor finanční
      • rozpočet
      • účetnictví
      • mzdy
      • fakturace
      • pokladna
      • hrací automaty
      • bank. zúčt. styk
      • inventury
      • správa daní a poplatků
     • Odbor sociálně zdravotní
      • pečovatelská služba
      • veřejná služba
      • zvláštní příjemce dávek
      • DPS - evidence žádostí
     • Městská knihovna E. Hostovského
      • knihovnické služby
     • Odbor výstavby
      • uzemně plánovací dokumentace
      • uzemí a stavební řízení
      • kolaudační souhlas
      • kolaudační řízení
      • dodatečné povolení stavby
      • odstranění stavby
      • sankce
      • vodohospodářské řízení
     • Odbor majetek
      • byty
      • nebyty
       • školy
        • nám. čp. 15
        • Palackého čp. 162
        • Zbečník čp. 210
        • V. Dřevíč čp. 20
        • V. Dřevíč čp 82
        • Havlíčkova čp 520
        • Havlíčkova čp. 656
        • Komenského čp. 8
        • Čapkova čp. 193
       • správa
        • čp. 4
        • čp. 5
        • plynová kotelna
        • technické služby
       • ostatní
       • sport, rekreace
      • investice
      • pozemky
       • zemědělské
       • nezemědělské
       • lesy
       • pronájem pozemků
      • místní hosp.
       • komunikace
       • chodníky
       • veřejná prostranství
       • mosty
       • inženýrské sítě
       • vodní nádrže
       • doprava
       • hřiště a sportoviště
      • hřbitovy
       • kolumbárium
       • hřbitov evangelický
       • hřbitov Hronov
       • hřbitov Rokytník
       • obřadní síň
      • životní prostředí
       • vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu
       • životní prostředí
       • odpady
     • Odbor tajemníka
      • matrika
      • evidence obyvatel
      • vnitřní organizace MěÚ
      • podatelna
      • organizační, administrativní a právní servis pro starostu, místostarostu a ved. úřadu
      • přestupková agenda
      • výpočetní technika
      • prádelna
      • rozvoj města
      • investice - dotace
     • Technické služby
      • údržba zeleně
      • údržba místních komunikací
      • čištění města
      • údržba hřbitovů
      • veřejné osvětlení
      • lesní hospodářství
      • doprava
     • Odbor sportovní a rekreační zař.
      • celoroční provoz zimního stadionu
      • údržba budov na ZS
      • provoz ATC V. Dřevíč
      • organizace poutě
      • organizace Jiráskova Hronova
      • provoz hotelu
Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.