Úvod > Opravy a investice > Projekty 2009
Vyhledávání:

Rekonstrukce chodníkového tělesa a autobusových zastávek v Žabokrkách

V uplynulých měsících nás všechny potrápilo dopravní omezení z důvodu celkové rekonstrukce silnice II/303 v úseku od čp. 107 v Hronově (křižovatka pod kostelem), až po železniční zastávku v Žabokrkách (délka cca 800 m). Investorem stavby, která byla financována z fondů Evropské unie, byla Správa a údržba silnic, a. s. Královéhradeckého kraje (majitelem silnice je kraj).
Město Hronov se k rekonstrukci silnice připojilo s investicí do oprav stávajících povrchů přilehlých chodníků, veřejného osvětlení, zábradlí, a dvou autobusových čekáren. Občané Žabokrk se také dočkali alespoň provizorního chodníku v nejnebezpečnějším úseku v obci – pravotočivé zatáčce za železniční zastávkou v Žabokrkách ve směru na Polici nad Metují.
Opravu povrchu chodníků pro město Hronov prováděla firma Euróvia CS, a.s. Hradec Králové. Práce byly ukončeny předáním díla v dohodnutém termínu dne 15. 7. 2009, a to bez vad a nedodělků.
V souběhu s opravou chodníků vyměnily Technické služby města Hronova podzemní vedení veřejného osvětlení, a to v celé délce opravovaného úseku chodníků. V rámci této výměny bylo v Žabokrkách provedeno také nové nasvětlení dvou přechodů pro chodce.
Věřím, že občané jistě nepřehlédnou dvě nové autobusové čekárny u železniční zastávky v Žabokrkách a nové zábradlí, které je osazeno po levé straně ve směru na Polici nad Metují. Autobusové čekárny i zábradlí zhotovila ve velmi dobré kvalitě firma pana J. Pařízka z Hronova, předání díla proběhlo v dohodnutém termínu, bez vad a nedodělků.
Celková částka, kterou město Hronov vynaložilo ze svého rozpočtu na výše uvedené opravy a úpravy, činí Kč 2 100 000,--. S ohledem na rozsah a náročnost prací nebylo snadné sladit jejich souběh, ale myslím, že se dílo podařilo. Doufám, že nebude poničeno vandaly a bude v nové podobě dlouho sloužit svému účelu a všem ku prospěchu.
Závěrem bych chtěla poděkovat za trpělivost a vstřícnost všem, kteří byli stavbou dotčeni a omezeni.

Šárka Šimonová, referentka odboru majetek

Fotogalerie: Žabokrky

Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
25. 8. 2009

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.