Úvod > Městský úřad > Odpadové hospodářství
Vyhledávání:

Směsný komunální odpad

V Hronově se používá známkový systém svozu směsného komunálního odpadu. Pro ukládání odpadu se užívají popelnice o objemu 110, 120 nebo 240 litrů a kontejnery o objemu 1100 litrů, případně PE pytle. Odpad sváží firma Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, provozovna Rychnovek 77, tel. 494 629 050.  Nádoby k vyvezení musí být připraveny u hlavní komunikace v den svozu nejpozději do 6-ti hodin ráno.

Svozové známky pro nádoby na směsný komunální odpad prodává Městský úřad Hronov, Iva Turková,  budova radnice přízemí vpravo, dveře č.2, tel. 491 401 158 nebo 739 300 292, a to od úterý 15.1.2018. Platit lze hotově, převodem z účtu nebo platebními kartami. 
Prodejní doba:  pondělí, středa  8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin     
                          úterý                  8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 hodin 
(Nájemné za pronajaté svozové nádoby se dále platí svozové firmě).
Dne 1. 10. 2014 schválilo Zastupitelstvo města Hronova Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se mění výše poplatků za komunální odpad. Podle této vyhlášky je poplatníkem každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. Správu poplatku vykonává Město Hronov, při správě poplatku se postupuje podle daňového řádu – zákona č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podnikající osoby, které mají sjednaný odvoz směsného komunálního odpadu se svozovou firmou prostřednictvím smlouvy a bydlí v Hronově, zaplatí městu poplatek Kč 170,- za rok za každou osobu v domácnosti do konce března 2018. 
Obyvatelé městských domů uhradí poplatek Kč 170,- za osobu a rok na Městském úřadu Hronov také do konce března 2018.

Roční poplatek za svoz jedné nádoby platný pro rok 2018

Počet poplatníků v nemovitosti 

Četnost svozu v nádobách 110 a 120 litrů - pravidelný svoz    

52 svozů/rok 

42 svozů/rok 

26 svozů/rok 

13 svozů/rok 

 Celková výše poplatků (Kč/rok)

 2 574

2 242 

1 501 

883 

2

 2 744

2 412 

1 671 

1 053 

3

2 914

2 582

1 841

1 223

4

3 084

2 752

2 011

1 393

5

3 254

2 922

2 181

1 563

6

3 424

3 092

2 351

1 733

7

3 594

3 262

2 521

1 903

8

3 764

3 432

2 691

2 073

Více než 8 osob

2 404 + (170 x
počet osob)

2 072 + (170 x počet osob)

1 331 + (170 x počet osob)

713 + (170 x
počet osob)

 

 

Četnost svozu v nádobách 1 100 litrů - pravidelný svoz

 

52 svozů/rok

42 svozů/rok

26 svozů/rok

13 svozů/rok

 

Celková výše poplatku (Kč/rok)

 

 14 125 + (170 x počet osob)

 

 7 639 + (170 x počet osob)

 4 978 + (170 x počet osob)

 Poplatek za jednorázový svoz jedné nádoby 110 nebo 120 litrů  ...... 72,00 Kč
 Poplatek za jednorázový svoz jednoho PE pytle  ...............................80,00 Kč
(tyto sazby jsou určeny přednostně pro rekreační  nemovitosti) 

Svoz odpadu je nutné uhradit a novou svozovou známku vylepit na nádobu do konce března 2018. Svozové známky z roku 2017 budou platit do konce března 2018.

 

Tříděný odpad

Pro sběr tříděných odpadů od občanů – fyzických osob, jsou v Hronově rozmístěny kontejnery. V současné době jsou kontejnery na 39 stanovištích. Lze do nich odkládat odděleně sklo, papír, plasty společně s nápojovými kartony, dle informací na samolepkách na kontejnerech. Kontejnery na papír mají barvu modrou, kontejnery na sklo obvykle zelenou (na sklo barevné) nebo někde bílou (na sklo bílé) a kontejnery na plasty a nápojové kartony žlutou. 
Kontejnery na plasty a papír se sváží 1x nebo 2x týdně.
Kontejnery na sklo se vyprazdňují podle potřeby, cca 1x za 3 týdny.
Umístění a přehled stanovišť kontejnerů na tříděný odpad naleznete v samostatné příloze.
Právnické osoby a fyzické osoby, oprávněné k podnikání, by si měli zajistit odvoz tříděných odpadů přímo u svozové firmy, případně mohou odkládat tyto odpady do kontejnerů města, ale na základě uzavřené smlouvy a za úplatu.          
Kovy vykupuje v Hronově firma TSR Czech Republic s.r.o., ulice Za Tratí (v areálu za hronovským nádražím), tel. 491 482 095, papír vykupuje firma Václav Pumr tamtéž, tel. 491 483 010.  
Město Hronov je zapojeno do systému zpětného odběru a využití odpadu z obalů, zajišťovaného společností EKO-KOM,a.s. Za obalovou složku výše uvedených vytříděných komodit dostává město Hronov od společnosti EKO-KOM, a.s. finanční odměnu. Ta kryje zčásti náklady spojené se sběrem tříděného odpadu.

     
Případné dotazy k odpadům zodpoví na MěÚ Hronov, Iva Turková, tel. 491 401 158, e-mail: evidence-obyvatel@mestohronov.cz nebo pracovník společnosti  Marius Pedersen a.s. na tel. č. 494629050.

 

Přiložené soubory ke stažení:

Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
7. 2. 2008

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.