ohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Odpadové hospodářství města

INFORMACE O SVOZU ODPADŮ V HRONOVĚ

Směsný komunální odpad

V Hronově se používá známkový systém svozu směsného komunálního odpadu. Pro ukládání odpadu se užívají popelnice o objemu 110, 120 nebo 240 litrů a kontejnery o objemu 1100 litrů, případně PE pytle. Odpad sváží firma Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, provozovna Rychnovek 77, tel. 494 629 050.  Nádoby k vyvezení musí být připraveny u hlavní komunikace v den svozu nejpozději do 6-ti hodin ráno.

Svozové známky pro nádoby na směsný komunální odpad prodává Městský úřad Hronov, Iva Turková,  budova radnice přízemí vpravo, dveře č.2, tel. 491 401 158 nebo 739 300 292, a to od úterý 15.1.2018. 

Prodejní doba:

pondělí, středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
úterý 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 hodin

(Nájemné za pronajaté svozové nádoby se dále platí svozové firmě).

Dne 1. 10. 2014 schválilo Zastupitelstvo města Hronova Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se mění výše poplatků za komunální odpad. Podle této vyhlášky je poplatníkem každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. Správu poplatku vykonává Město Hronov, při správě poplatku se postupuje podle daňového řádu – zákona č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podnikající osoby, které mají sjednaný odvoz směsného komunálního odpadu se svozovou firmou prostřednictvím smlouvy a bydlí v Hronově, zaplatí městu poplatek Kč 170,- za rok za každou osobu v domácnosti do konce března 2018. 
Obyvatelé městských domů uhradí poplatek Kč 170,- za osobu a rok na Městském úřadu Hronov také do konce března 2018.

Roční poplatek za svoz jedné nádoby platný pro rok 2018

Počet poplatníků v nemovitosti 

Četnost svozu v nádobách 110 a 120 litrů - pravidelný svoz    

52 svozů/rok 

42 svozů/rok 

26 svozů/rok 

13 svozů/rok 

 Celková výše poplatků (Kč/rok)

 2 574

2 242 

1 501 

883 

2

 2 744

2 412 

1 671 

1 053 

3

2 914

2 582

1 841

1 223

4

3 084

2 752

2 011

1 393

5

3 254

2 922

2 181

1 563

6

3 424

3 092

2 351

1 733

7

3 594

3 262

2 521

1 903

8

3 764

3 432

2 691

2 073

Více než 8 osob

2 404 + (170 x
počet osob)

2 072 + (170 x počet osob)

1 331 + (170 x počet osob)

713 + (170 x
počet osob)

 

 

Četnost svozu v nádobách 1 100 litrů - pravidelný svoz

 

52 svozů/rok

42 svozů/rok

26 svozů/rok

13 svozů/rok

 

Celková výše poplatku (Kč/rok)

 

 14 125 + (170 x počet osob)

 

 7 639 + (170 x počet osob)

 4 978 + (170 x počet osob)

 Poplatek za jednorázový svoz jedné nádoby 110 nebo 120 litrů  ...... 72,00 Kč
 Poplatek za jednorázový svoz jednoho PE pytle  ...............................80,00 Kč
(tyto sazby jsou určeny přednostně pro rekreační  nemovitosti) 

Svoz odpadu je nutné uhradit a novou svozovou známku vylepit na nádobu do konce března 2018. Svozové známky z roku 2017 budou platit do konce března 2018.

Nebezpečný odpad - jarní a podzimní mobilní svoz nebezpečných složek v roce 2018 bude v Hronově proveden v těchto termínech na níže uvedených stanovištích:
jarní svoz: v 15. týdnu -  v pondělí 9.4.2018 a v úterý 10.4.2018
podzimní svoz: ve 43. týdnu - v úterý 23.10.2018 a ve středu 24.10.2018

JARNÍ SVOZ: Pondělí - 9.4.2018      a        PODZIMNÍ SVOZ:  Úterý - 23.10.2018

 Zastávka č.

 Místo, kde bude odpad přijímán 

 Čas 

 1  Zbečník, Dolská ulice "Na Rovince"   15:00 - 15:10 
 2  Zbečník autobusová zastávka "U dvou lip"  15:15 - 15:25
 3  Zbečník, restaurace "Pod Chlomkem"   15:30 - 15:40 
 4  Zbečník - Padolí, odbočka na Haldu   15:50 - 16:00 
 5  Velký Dřevíč před pilou  16:15 - 16:25
 6  Velký Dřevíč hospoda "Sparta"  16:30 - 16:40 
 7  Rokytník u Lofů   16:55 - 17:05 
 8  Rokytník - u hasičské zbrojnice   17:10 - 17:20
 9  Rokytník odbočka Na Draha   17:30 - 17:40
 10  Velký Dřevíč, Na Louce   17:50 - 18:00
 11 Žabokrky, panely naproti vjezdu do bývalé Slévárny   18:05 - 18:15 

JARNÍ SVOZ: Úterý - 10.4.2018      a        PODZIMNÍ SVOZ:  Středa - 24.10.2018

 Zastávka č.

 Místo, kde bude odpad přijímán 

 Čas 

 1  Hronov u zimního stadionu   15:00 - 15:30
 2  Hronov, sídliště u bývalé kotelny  15:35 - 16:05 
 3  Hronov, Dvorská ulice, parkoviště  16:10 - 16:40 
 4  Hronov, Příčnice u samoobsluhy  16:45 - 17:15 
 5  Malá Čermná u domova důchodců "Nálada"  17:40 - 17:55 

Sbírají se oleje a tuky, barvy, ředidla, pryskyřice a lepidla, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy,  baterie  a  akumulátory,  zářivky  a  ostatní  odpad s obsahem rtuti. Zároveň probíhá sběr starých  vyřazených elektrozařízení jako televizorů, chladniček, PC apod. Současně s nebezpečným odpadem se sbírají pneumatiky od osobních vozů. Žádáme občany, aby vyčkali příjezdu auta a odpady odevzdávali obsluze a nenechávali je bez dozoru na stanovišti. Za předčasné odložení odpadu na stanoviště lze uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. Stanoviště budou před svozem namátkově kontrolována městskou policií. Elektrospotřebiče odevzdávejte kompletní.

Sběr a svoz objemného komunálního odpadu pro občany (NE podnikatelské subjekty) v roce 2018

44. týden - říjen 2018 od 9:00 do 18:00 hodin

 Pondělí   29.10.2018 *Velký Dřevíč u bývalé samoobsluhy
Malá Čermná u bývalého domova důchodů "Nálada" 
 Úterý  30.10.2018 *Zbečník, Dolská ulice "Na Rovince"
Rokytník u hasičské zbrojnice (9 - 17:30 hod.) 
 Středa  31.10.2018 *Hronov - Dvorská ulice u tvrze
Žabokrky před prodejnou levného nábytku 
 Čtvrtek  01.11.2018 *Hronov - na Příčnici u samoobsluhy 

Na stanovištích označených * bude sbírán odděleně kompostovatelný odpad a ostatní objemný odpad.

Žádáme občany, aby objemný odpad přiváželi pouze v uvedené době (ne dříve) a předávali ho pouze obsluze kontejneru !

Drobná elektrozařízení

Drobná elektrozařízení je možné odevzdávat průběžně do připravené nádoby, tzv. E-boxu, který je umístěn v Informačním centru Hronov ve foyeru Sálu Josefa Čapka vedle pokladny.
Zde je možné odložit starý mobil, kalkulačku, elektrické hračky, telefon, drobné počítačové vybavení, fotoaparát, discman, MP3 přehrávač a další drobné elektrospotřebiče, které se do E-boxu vejdou a baterie.  Do E-boxu nepatří baterie, úsporné žárovky a zářivky. Informační centrum je otevřeno v Po – Pá od 8 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Telefon č. 491 483 646.   
Stejná drobná elektrozařízení včetně baterií je možné odkládat také do zelené plastové popelnice, která stojí v budově Městského úřadu v přízemí domu čp. 4 („U Zeleného stromu“).  Zde je také umístěna na zdi za dveřmi malá sběrná nádoba. Do ní je možné odložit vysloužilé úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární trubicové zářivky do délky 40 cm a světelné zdroje s LED diodami. Do nádoby naopak nepatří klasické, reflektorové a halogenové žárovky a lineární zářivky delší než 40 cm.

Separační místo - SBĚRNÝ DVŮR ve Dvorské ulici

Objemný odpad lze také odevzdat v areálu Technických služeb v Hronově, Dvorské ulici a to:
Od 28. 03. do 31. 10. 2018 každou středu v době 15:30 - 19:00 hod.
a od 03. 03. do 21. 11. 2018 i každou sobotu v době 8:00 - 11:00 hod.
Informace na tel. č. 736 629 654 Zdeněk Balcar   (PO - PÁ od 6:00 do 14:30 hodin).

Tříděný odpad

Pro sběr tříděných odpadů od občanů – fyzických osob, jsou v Hronově rozmístěny kontejnery. V současné době jsou kontejnery na 39 stanovištích. Lze do nich odkládat odděleně sklo, papír, plasty společně s nápojovými kartony, dle informací na samolepkách na kontejnerech. Kontejnery na papír mají barvu modrou, kontejnery na sklo obvykle zelenou (na sklo barevné) nebo někde bílou (na sklo bílé) a kontejnery na plasty a nápojové kartony žlutou.

Kontejnery na plasty a papír se sváží 1x nebo 2x týdně.

Kontejnery na sklo se vyprazdňují podle potřeby, cca 1x za 3 týdny.

Umístění a přehled stanovišť kontejnerů na tříděný odpad naleznete v samostatné příloze.

Právnické osoby a fyzické osoby, oprávněné k podnikání, by si měli zajistit odvoz tříděných odpadů přímo u svozové firmy, případně mohou odkládat tyto odpady do kontejnerů města, ale na základě uzavřené smlouvy a za úplatu.


Kovy vykupuje v Hronově firma TSR Czech Republic s.r.o., ulice Za Tratí (v areálu za hronovským nádražím), tel. 491 482 095, papír vykupuje firma Václav Pumr tamtéž, tel. 491 483 010.  
Město Hronov je zapojeno do systému zpětného odběru a využití odpadu z obalů, zajišťovaného společností EKO-KOM,a.s. Za obalovou složku výše uvedených vytříděných komodit dostává město Hronov od společnosti EKO-KOM, a.s. finanční odměnu. Ta kryje zčásti náklady spojené se sběrem tříděného odpadu.

Stavební sutě, zeminy a jiné

Odvoz a likvidaci stavebních sutí, zemin a dalších odpadů lze sjednat individuálně s firmou Marius Pedersen a.s. na tel.č. 494629050 nebo po předchozí domluvě odvézt vlastní dopravou na nejbližší skládku ve Rtyni v Podkrkonoší, adresa: Skládka Pod Haldou s.r.o., 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, tel. 499787106 nebo 602114718, bližší informace na http://www.skladkartyne.cz/.
Další možností je odvézt cihlové a betonové sutě, výkopové zeminy, asfaltové kry atd. do provozovny firmy ENVISTONE spol. s r.o. ve Velkém Poříčí (před "Železňákem" vedle betonárky Bezedos). Jedná se o recyklační středisko, které také nabízí tyto upravené materiály jako náhradu přírodního kameniva. Kontakt na telefonech 777164777, 777810389 a na stránkách http://www.envistone.cz/.

     
Případné dotazy k odpadům zodpoví na MěÚ Hronov, Iva Turková, tel. 491 401 158, e-mail: evidence-obyvatel@mestohronov.cz nebo pracovník společnosti  Marius Pedersen a.s. na tel. č. 494629050.


Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 07. 02. 2008