Úvod > Městský úřad > Odbory MěÚ > Odbor tajemníka
Vyhledávání:

Odbor tajemníka

Koordinuje spolupráci s orgány města (zastupitelstvo města a rada města) .

Zajišťuje:

 •   podatelnu MěÚ 
 •   přestupkovou agendu
 •   matriku 
 •   evidenci obyvatel
 •   ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 •   hospodaření se svěřenými finančními prostředky zabezpečuje řádné plnění rozpočtu města
 •   pro městské investice projektové dokumentace, výběrová řízení
 •   řídí a vyhodnocuje jednotlivé akce v průběhu realizace
 •   obsluhu základních registrů veřejné správy


Zajišťuje pro občany:

Matrika

 • sňatky, výpisy z matriky narození, sňatků a úmrtí
 • změny jména a příjmení
 • hlášení ztrát OP

(Veškeré žádosti jsou k dispozici přímo na odd. matriky)            

Evidence obyvatel (EO)

 • zajišťuje přihlašování občanů k trvalému pobytu (přihlašovací lístek k dispozici přímo v kanceláři odd. EO)

Podatelna

 • přijímá veškeré žádosti, stížnosti a dotazy,
 • vystavuje rybářské lístky

Dále odbor zajišťuje:

 • přijímání a řešení stížností občanů v rámci přestupkového zákona (přestupky postoupené Policií ČR, Okresním soudem, Státním zastupitelstvím)
 • ověřování shody opisů nebo kopií s listinou a ověřování pravosti podpisu - (nutné,aby žadatel měl s sebou platný doklad totožnosti)
 • výpisy z agend CZECHPOINT (rejstříku trestů, obchodní, živnostenský, bodového pro řidiče, insolvenčního)

Přiložené soubory ke stažení:


Pracovníci odboru

Jméno Funkce Telefon E-mail
Milena Moravcová asistentka 491 401 151; 736 629 645 mestohronov@mestohronov.cz
Marcela Nováková matrikářka, evidence obyvatel 491 401 158 m.novakova@mestohronov.cz
Iva Turková referentka evidence odpadů, hrobů 491 401 158 evidence-obyvatel@mestohronov.cz
Ing. Monika Zubričanová referentka přestupků 491 401 156 prestupky@mestohronov.cz
Michaela Kajnarová , DiS rozvoj města 491 401 152; 736 629 647 kajnarova@mestohronov.cz
Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
5. 9. 2007

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.