ohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Nový městský úřad

Myšlenku přístavby Jiráskova divadla měl už jeho projektant Ing. arch. Jindřich Freiwald. Jeho návrh ale vypadal poněkud jinak než budova, kterou můžeme vidět nyní na místě plánované přístavby. Nicméně tato skutečnost nás utvrzuje v tom, že dostavba víceúčelového Sálu J. Čapka není krokem vedle, jak by se mohlo zdát. Již v šedesátých letech minulého století se touto otázkou zcela zodpovědně hronovští radní zabývali. Nicméně až v roce 1986 vznikl projekt, který řešil kompletní dostavbu v několika etapách. V témže roce došlo i k započetí výstavby. Rokem, kterým bychom mohli stavbu považovat za ukončenou, byl rok 1992, kdy byla dokončena spojovací budova mezi stávajícím divadlem a sálem, a také byla uvedena do provozu kotelna. Tehdejší vedení Hronova se marně snažilo získat finanční prostředky pro dokončení stavby.  Do dnešního dne se, bohužel, nepodařilo budovu zcela dokončit a hlavně stanovit, jakému účelu by měla sloužit.

Po revitalizaci náměstí a rekonstrukci fasády hronovské školy je nedostavěný Sál J. Čapka budovou, na kterou opravdu město být pyšné nemůže. Městské zastupitelstvo se tedy shodlo na tom, že vynaloží finanční prostředky na její dostavbu. Zcela logicky se nabízela možnost využít ji pro nový městský úřad. Ten je nyní umístěn v několika budovách, což nevyhovuje ani občanům ani samotným zaměstnancům. Nezřídka se stává, že občané obtížně hledají „správné dveře“, což znamená putování do schodů, ze schodů, ale i z budovy do budovy. Navíc nemá žádná z budov úřadu bezbariérový přístup ani potřebné zázemí.

Z rozhodnutí zastupitelstva vznikly v roce 2015 celkem 4 studie na dostavbu Sálu J. Čapka s tím, že zde bude umístěn nový městský úřad. Studie byly přístupné veřejnosti ve foyeru Sálu J. Čapka. Zastupitelé města pak s přihlédnutím k hlasování občanů i ke stanovisku stavební komise, vybrali vítěznou studii, kterou zpracoval Atelier Tsunami Náchod. Ten v současné době pokračuje v projektování. Ze studie je zřejmé, že pokud se městský úřad přestěhuje do nových prostor v nevyužívané části sálu, vejdou se sem všechny odbory a jejich zaměstnanci. Technické služby a knihovna zůstanou samozřejmě ve svých dosavadních prostorách, stejně jako pracovnice pečovatelské služby. Budova nového městského úřadu bude bezbariérová, s novým informačním systémem prosnadnou orientaci občanů. Je v ní počítáno i s reprezentativními prostorami pro slavnostní příležitosti.

Nyní zpracovává Atelier Tsunami Náchod projektovou dokumentaci pro územní řízení. Zároveň se již také řeší dispoziční umístění jednotlivých kanceláří tak, aby v přízemí byly nejnavštěvovanější kanceláře úřadu, v patře pak kanceláře s menší návštěvností a v nejvyšším patře bude umístěna obřadní síň s vyhlídkou na náměstí. V budově bude samozřejmě výtah, v suterénu pak archivy a sklady.

Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení bude trvat cca 90 dnů, pak bude následovat územní řízení, následně bude vypracována projektová dokumentace pro stavební řízení a samotné stavební řízení. Jako poslední bude vypracována realizační projektová dokumentace, na jejímž základě bude vybrán dodavatel stavby.

V Hronově 6. 4. 2016        Michaela Kajnarová

Fotogalerie: nový úřad

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 07. 04. 2016