Úvod > Městský úřad > Městské vyhlášky a nařízení
Vyhledávání:

2/2008 - Obecně závazná vyhláška o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Hronova se na svém zasedání dne 18.06.2008 usnesením č. 4/2008 usneslo vydat na základě ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) a § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením s § 10 písm. d), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Podle § 6  odst. 4 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u stavebních pozemků umístěných v níže uvedených částech obce stanoví koeficient pro násobení základní sazby daně takto:

 část obce  koeficient   část obce   koeficient 
 Hronov

 1,6

 Velký Dřevíč 

 Hronov - Studénka

1

 Rokytník 

 Hronov - Zálesí

 Žabokrky 

 Zbečník

 Malá Čermná 

 Zbečník - Studýnka

 

 Čl. 2

Podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitostí  se u obytných domů, u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2 obytné plochy,  u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů  umístěných v níže uvedených částech obce stanoví koeficient pro násobení základní sazby daně takto:

 část obce  koeficient   část obce   koeficient 
 Hronov

 1,6

 Velký Dřevíč 

 Hronov - Studénka

1

 Rokytník 

 Hronov - Zálesí

 Žabokrky 

 Zbečník

 Malá Čermná 

 Zbečník - Studýnka

 

 


Čl. 3

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2009.


Mgr. Josef Thér v.r.                                                                            Hana Nedvědová v.r.
místostarosta                                                                                     starostka

 

Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
23. 6. 2008

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.