ohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

1/2017 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo města Hronova se na svém zasedání dne 13. prosince 2017 usneslo vydat na základě § 17a zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto Obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o poplatku za komunální odpad ze dne 2. listopadu 2016 a mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad ze dne 8. září 2010.

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 se zrušuje.


Čl. 2

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 ze dne 8, září 2010 se mění a zní takto: v příloze

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.

 

Bc. Hana Nedvědová, starostka

Mgr. Josef Thér, místostarosta                                                                                        

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 18. 12. 2017