Úvod > Volené orgány > Volby > Evropský parlament 2014
Vyhledávání:

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starostka města Hronova podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

dne 23. května 2014       od 14.00 hodin do  22.00 hodin a
dne 24. května 2014       od   8.00 hodin do  14.00 hodin

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu, jsou okrsky

Volební okrsek číslo

Popis území volebního okrsku

Volební místnost

1

Hronov – nám. Čs. armády, Komenského náměstí, ulice Jiráskova, Husova, Palackého, Jungmannova, Tylova, Jiřího z Poděbrad, T. G. Masaryka, M. Alše, Pod Kleprlíkovou horou,
Na Drahách, Vyšehrad, Divadelní, Regnerova, K Milířům, Knáhlova, Zálesí

Učebna -přízemí
ZŠ Hronov náměstí

2

Hronov – ulice Hostovského, Smetanova, Na Chocholouši, Riegrova, Havlíčkova,
Čs. bratří, Nádražní, Port-Artur, Štefánikova, Studénka

Malá tělocvična v ZŠ Hronov,
náměstí vchod z Čapkovy ul.

3

Hronov - ulice Kudrnáčova, Čapkova, Vrchlického, Libušina, Bezručova, Seifertova,
17. listopadu, Úvoz, S. K. Neumanna, Šrámkova, Tyršova, K. Světlé, Vaverkova,
E. Krásnohorské, Kostelecká, Mánesova, Dvorská, Šedivá Hora, Nerudova,
B. Němcové, Máchova, Žižkova, Wolkerova, Klicperova, Erbenova, Freiwaldovo nám.

Učebna - přízemí
ZŠ Hronov náměstí

4

Žabokrky

Hasičská zbrojnice Hronov

5

Zbečník

Jídelna ZŠ Zbečník

6

Velký Dřevíč

Učebna přízemí
ZŠ Velký Dřevíč

7

Rokytník

Hasičská zbrojnice Rokytník

8

Malá Čermná

Domov důchodců
Malá Čermná

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
4. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
5. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Hronově dne 11. dubna 2014

Bc. Hana Nedvědová v. r.,
starostka

Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
16. 4. 2014

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.