Úvod > Volené orgány > Volby > Evropský parlament 2014
Vyhledávání:

Informace o službách k volbám do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014

Informace o službách na Městském úřadu Hronov
v neděli 13. dubna 2014 a ve státní svátek 8. května 2014

  • Zápis občanů jiných členských států Evropské unie do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

Na základě ustanovení § 29 odst. 1 a 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Evropského parlamentu“), je pro občana jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit a který hodlá projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu, nejzazší lhůta pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 40. den přede dnem voleb, tj. 13. dubna 2014 do 16,00 hodin. Tento den připadá na neděli, ale jelikož se jedná o lhůtu hmotněprávní, tak končí skutečně tento den, a nikoli až následující pracovní den, tj. v pondělí.
V neděli 13. dubna 2014 bude na MěÚ Hronov, evidenci obyvatel, kancelář č. 1, zajištěna služba v době od 8,00 do 16,00 hodin pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Žádost je nutné podávat osobně. Při podání žádosti se občan jiného členského státu Evropské unie prokáže platným průkazem totožnosti. K žádosti musí být přiloženo čestné prohlášení žadatele, ve kterém uvede svoje státní občanství, místo trvalého nebo přechodného pobytu na území ČR a místo nebo volební okrsek, kde byl naposledy zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území ČR. Žádost by měl žadatel vyplnit vždy pouze latinkou.

  • Hlasování na voličský průkaz

Ve volbách do Evropského parlamentu je možné hlasovat také na voličský průkaz. Voličský průkaz vydá buď obecní úřad voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve „svém“ volebním okrsku, nebo zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem ČR, má bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeným zastupitelským úřadem. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.
Žádost o vydání voličského průkazu lze podat od vyhlášení voleb do Evropského parlamentu na území ČR, nejpozději však musí být doručena příslušnému úřadu 15 dnů přede dnem voleb, tj. 8. května 2014 do 16,00 hodin. S ohledem na hmotněprávní charakter lhůty, končí tato lhůta ve státní svátek, nikoli až v následující pracovní den, tj. v pátek.
Ve čtvrtek ve státní svátek 8. května 2014 bude na MěÚ Hronov, evidenci obyvatel, kancelář č. 1, zajištěna služba v době od 8,00 do 16,00 hodin k převzetí případné žádosti o vydání voličského průkazu.
Žádosti došlé nebo podané po 8.5.2014 nebudou kladně vyřízeny a voličský průkaz nebude vydán.
Voličské průkazy, o které bylo řádně požádáno, se budou vydávat od 8.5.2014.

Informace k volbám do Evropského parlamentu: http://www.mvcr.cz/

Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
3. 4. 2014

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.