Úvod > Investiční akce > Revitalizace centra města > Dotace
Vyhledávání:

Hronov má důvod k radosti

Město Hronov má od pondělí 30. června dobrý důvod k radosti. Uspělo se svým projektem „Revitalizace centra města Hronova“ a získalo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2. 2 – Rozvoj měst. Celkové způsobilé výdaje na projekt činí Kč 65 116 465,86, výše dotace činí 92,5 %, tj.  Kč 60 232 730,86,--!!!

Základem projektu Revitalizace centra města Hronova je investiční záměr stavebních úprav hronovského náměstí, který zpracovali v roce 2004 David Chmelař, Ing. Arch. Milan Vít a Ing. Arch. Marie Procházková. Úpravy byly postupně doplněny o opravy chodníků v ulici Jiráskově (z náměstí k rodnému domku Aloise Jiráska), přeložení schodiště Jiráskova divadla a nový informační systém. K částečným úpravám dojde i na autobusovém nádraží (rozšíření zálivů pro stání autobusů, které dnes mají stanoviště na náměstí).

Celkově se o finanční prostředky na rozvoj měst v Libereckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji ucházelo 78 žadatelů. Město Hronov se v silné konkurenci umístilo na krásném šestém místě a může tak zahájit tolik potřebnou rekonstrukci hronovského náměstí. Na přípravě projektu a podání samotné žádosti spolupracovalo město Hronov s Centrem evropského projektování, a. s. Hradec Králové.

Realizace projektu je rozdělena do 3 etap, se zahájením stavebních prací se počítá v září letošního roku. Ve výběrovém řízení na dodavatele zvítězila firma STRABAG, a. s. Hradec Králové. Zakázku na výkon technického dozoru investora přidělila rada města firmě Vladimír Brandejs – EFEKT z Náchoda.

Získáním dotace zúročilo město Hronov několik roků trvající přípravy na tuto velkou investiční akci. Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem o tento velký úspěch zasloužili.

Pro lepší orientaci v číslech:

Celkové způsobilé výdaje činí Kč 65 116 465,86 = náklady, které nám byly uznány jako oprávněné (nepatří do nich například vybudování nových zálivů na autobusovém nádraží, část informačního systému)

Dotace Regionální rady činí celkem Kč Kč 60 232 730,86,--, z toho je

  • Kč 55 348 995,92 dotace z EU = 85 %
  • Kč   4 883 734,94 dotace kraje = 7,5 %


Hana Nedvědová, starostka města

Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
18. 8. 2008

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.