Úvod > Investiční akce > Cyklotrasy - cyklostezky > Aktuální informace
Vyhledávání:

Cyklostezky v Kladském pomezí – Cyklostezka V Lískách

Dne 26.11.2009 byla pro veřejnost oficiálně otevřena cyklostezka V Lískách, která byla realizována v rámci projektu Cyklostezky v Kladském pomezí spolufinancovaného  z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ-PL 2007-2013. Projektová žádost na tento úsek komunikace byla podána vedoucím partnerem projektu Městem Náchod v dubnu loňského roku. Stavební práce byly v žádosti naplánovány již na rok 2008, ovšem z důvodu posunu konání monitorovacího výboru došlo i ke zpoždění rozhodnutí o poskytnutí dotace. Proto byly práce odsunuty na září 2009. Na dodavatele stavby se uskutečnilo výběrové řízení. Stavební práce na úseku cyklostezky V Lískách spočívaly v opravě stávajícího krytu, položení krytu nového, umístění odvodňovacího žlabu a osazení zábradlí. Stavba probíhala dle schváleného harmonogramu a bez problémů.

Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
14. 12. 2009

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.