Úvod > Investiční akce > Cyklotrasy - cyklostezky > Aktuální informace
Vyhledávání:

Česko – polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - II. etapa, CZ.3.22/1.1.00/08.00655

V rámci realizace projektu Česko – polských komunikací byl v průběhu měsíce října dostavěn druhý úsek projektu, a to cyklotrasa Střezina – k Tamadexu. Na tomto úseku došlo k odstranění stávajícího povrchu komunikace, vysprávce podkladních vrstev, vytvoření jednoho kanálu s obetonováním a obkladem vpusti a k pokládce živičného povrchu.
Dne 10. listopadu došlo k předání staveniště stavební firmě a započetí prací na posledním ze tří úseku cyklotras realizovaných v tomto projektu, a to na cyklotrase v Malé Čermné - k hraničnímu přechodu. Stavebním pracím předcházelo odstranění dvou sloupů a nefunkčního vrchního vedení nízkého napětí společností ČEZ. Postupně došlo k odstranění stávajících panelů a podkladních vrstev, dále budou vybourány a obnoveny dva rozpadlé propustky. Po dokončení stavebních prací povede cyklotrasa v obou směrech komunikace. Směrem do Polska po barvou odlišené části asfaltové komunikace na pravé straně a z Polska po chodníku, který bude 3 metry široký. Vznikne tak cyklotrasa o celkové šířce 9 metrů. Pokud na stavbě nevzniknou problémy, bude dílo hotovo na začátku prosince 2011.


Tereza Reimannová - Odbor tajemníka

Fotogalerie: Kladské pomezí II. etapa

Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
22. 11. 2011

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.