ohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oprava lávky

Dodavatel: STAVREMO PCE a.s.
Celková cena za stavební práce: Kč 2 215 795,-- vč. DPH
Termín realizace: 3.8. - 31.10.2010

S opravou lávky započala firma STAVREMO – PCE a.s. 3. 8. 2010. Nejprve byly odstraněny vrchní vrstvy lávky pro pěší, poté musely být odstraněny pomocí jeřábu i stávající poškozené mostní nosníky. Stávající nosníky projdou novými nátěry apod. a budou vráceny zpět do konstrukce lávky. Pro zvýšení únosnosti budou k těmto nosníkům přidány nové nosníky stejného profilu.
V rámci opravy lávky bude odbouráno a opraveno cca 0,5m středního pilíře vč. paty středního pilíře. Celý pilíř pak bude opatřen hydrofobním nátěrem a vyspraven sanačními materiály. Taktéž i krajní opěry.
Nyní probíhá výroba zábradlí a budou osazeny nosníky. Oprava středního pilíře bude pokračovat opravou spodní části, vrchní je již hotová, stejně tak i krajní opěry.
Plocha pro bikepark začne vznikat od 13. září.

Fotogalerie: Lávka

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 09. 09. 2010