Úvod > Aktuality
Vyhledávání:

Zápis do mateřské školy ve Velkém Dřevíči

Ředitelství Mateřské školy a Základní školy Hronov – Velký Dřevíč vyhlašuje

Z Á P I S

do Mateřské školy Velký Dřevíč na školní rok 2017 – 2018.

Zápis se koná ve čtvrtek 11.5. 2017 od 10.00 do 14.00 hod. v budově MŠ.

Ředitelka Mateřské školy a Základní školy  Hronov – Velký  Dřevíč  stanoví podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon)  následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné
   (zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) - §34a odst. 2 a § 179 ods. 2)

2. Děti s místem trvalého pobytu v obci Velký Dřevíč, Rokytník a Žabokrky
   (zákon č. 128/200 Sb., o obcích - §2 odst. 2 a § 35 odst. 2)

3. Děti, podle věku od nejstarších po nejmladší
   (zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) - §4, §5, §33)

4. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstaršího po nejmladší

K zápisu se dostavte s dítětem a přineste: občanský průkaz, rodný list dítěte a očkovací průkaz.

Věra Křičková, ředitelka MŠ a ZŠ

Více informací na http://www.mszsvelkydrevic.cz/

 

Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
11. 4. 2017

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.