živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Znečišťování vodních toků - upozornění

ilustrační foto: Znečišťování vodních toků - upozornění

V posledních dnech jsme opakovaně obdrželi informaci o znečišťování vodních toků v katastru obce, konkrétně pak ve Zbečníku, Rokytníku i Velkém Dřevíči. Někteří občané, kterým protéká řeka nebo potok přes jejich pozemek, si z vodního toku udělali odpadkový koš. Do vodního toku vhazují nejen rostlinný odpad (tráva, shnilé ovoce, kytky z květináčů), ale i zbytky usmrcených zvířat. Vyzýváme proto všechny, aby tak nečinili, neboť se dopouštějí přestupkového jednání na úseku životního prostředí. Veškeré vodní toky jsou ve správě Povodí Labe, s. p., a pokud bude takové jednání zjištěno, bude tento přestupek postoupen k dalšímu řešení na odbor Životního prostředí v Náchodě. Problém, o kterém se zmiňujeme, je v těchto dnech velmi akutní z důvodu nedostatku vody ve všech vodních tocích. Odpad se usazuje v korytech toků, snižuje se jejich kapacita, a při náhlém a vydatnějším dešti může dojít k vylití toků z břehů. Na čistotu koryt toků a přilehlých pozemků se zaměříme při plánovaných podzimních preventivních kontrolách toků společně se členy povodňové komise Rady města Hronova.

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 05. 09. 2018