živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Záměr pronájmu nebytových prostor - restaurace na zimním stadionu v Hronově

Město Hronov

Podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a podle usnesení Rady města č. 3/2018, ze dne 19. 2. 2018

zveřejňuje záměr pronájmu
 nebytových prostor - restaurace v objektu zimního stadionu Wikov arény, Hronov

I.
Předmět nájmu

Nebytové prostory - restaurace  v objektu zimního stadionu Wikov arény o výměře 109,02 m², Palackého č. p. 1000, Hronov, stojícím na pozemku p.č. 652 v k.ú. Hronov  za:
              - minimální nájemné:  5 414,66 Kč/měsíc
                s podmínkou složení jistoty ve výši šestinásobku měsíčního nájemného před podpisem nájemní    smlouvy
              - záloha na služby:   1 500,00 Kč/měsíc
                 dodávka elektrické energie, vody a plynu

Prohlídka nebytových prostor a poskytnutí dalších informací je možná po telefonické dohodě na telefonu 736 629 643, kontaktní osoba pan David Pavlíček.

II.
Podmínky nájmu

Živnostenské oprávnění v oboru hostinská činnost. Restaurace celoročně nekuřácká, bez vybavení (možnost dohody s bývalým nájemcem).

Varianty nájmu nebytových prostor:
Varianta 1 - celoroční provoz:
     - celoroční provoz restaurace dle navržené otevírací doby
    - po dobu zimního sezóny (září – březen) bude zajištěn provoz restaurace vždy na všechna domácí utkání HC Wikov Hronov
     - mimo zimní sezónu bude zajištěn provoz restaurace vždy v době konání akcí na zimním stadionu
Varianta 2 – sezónní provoz:
     - trvale otevřeno po dobu zimní sezóny, tj. 7 měsíců, kdy je na zimním stadionu ledová plocha (září – březen) dle navržené otevírací doby
     - provoz restaurace bude zajištěn vždy na všechna domácí utkání HC Wikov Hronov
Nabídku je možné podávat jak pro variantu 1, tak pro variantu 2. Přednostně budou posuzovány nabídky s variantou 1.

Nájemní smlouva bude sepsána na dobu neurčitou předpoklad od 1. 6. 2018, s podmínkou složení jednoho měsíčního nájemného, jedné měsíční zálohy na služby a jistoty (ve výši šestinásobku měsíčního nájemného) předem před podpisem smlouvy.

III.
Kritéria výběrového řízení

Varianta provozu, rozsah nabízených služeb, výše nájemného. Zájemce předloží živnostenské oprávnění v oboru hostinská činnost a návrh otevírací doby restaurace. Vyhodnocení nabídek provede výběrová komise a schválí Rada města Hronova.

IV.
Termíny a lhůty výběrového řízení

Termín doručení přihlášek pro zařazení do výběrového řízení je do 13. 3. 2018 do 10:00 hod.
 Přihlášku do výběrového řízení je třeba předat v zalepené obálce s nadpisem „výběrové řízení – nebytové prostory restaurace v objektu zimního stadionu Wikov arény, Hronov“ na podatelnu Městského úřadu v Hronově, náměstí Čs. armády čp. 5.

V Hronově dne 21. 2. 2018

       Ing. Lenka Vítová
       vedoucí odboru majetek MěÚ Hronov
       tel: 736 629 651
       e-mail: vitova@mestohronov.cz

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 02. 2018