živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zefektivnění veřejné správy v regionu HronovskaNázev projektu:   Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457
Termín realizace:  1. 3. 2018 - 28. 2. 2020

Popis projektu:
Město Hronov a partnerské obce Velké Poříčí, Stárkov, Žďárky, Vysoká Srbská cílí prostřednictvím realizace projektu na zvýšení kvality a efektivity veřejné správy, kterou vykonávají ve svém vymezeném území pro své obyvatele. Prostředkem k dosažení zvýšené kvality a efektivity je zejména příprava strategických a koncepčních dokumentů, jež pomohou optimalizovat a posílit strategický charakter procesů při výkonu veřejné správy. V rámci projektu bude nově zpracováno (dále jako N) či aktualizováno (dále jako AKT) 12 strategických/koncepčních dokumentů:
1. Komunitní plán sociálních služeb SO POÚ Hronov (N)
2. Koncepce prevence kriminality SO POÚ Hronov (N)
3. Strategický plán rozvoje města Stárkov (Stárkov - N)
4. Plán rozvoje sportu a volnočasových aktivit (5x N - zpracují všechny zapojené obce)
5. Bytová koncepce, vč. pasportu obecních bytů (Hronov - N, Velké Poříčí - N)
6. Plán odpadového hospodářství (Žďárky - N, Stárkov - N)
7. Koncepce řešení dopravy (vč. hromadné) na území města Hronov, se zaměřením na centrum města (Hronov - N)
8. Koncepce zásobování vodou a odkanalizování města Stárkov (Stárkov - N)
9. Plán regenerace památkové zóny města Stárkov, vč. pasportizace dotčených objektů (Stárkov - N)
10. Generel bezbariérovosti městyse Velké Poříčí (Velké Poříčí - N)
11. Pasport místních komunikací (Hronov - N, Žďárky - N, Stárkov - AKT)
12. Pasport veřejného osvětlení (Žďárky - N, Stárkov - AKT)

Rozpis financování (v Kč)

  • Příspěvek Evropské Unie (ESF):                             2 587 931,25 Kč
  • Finanční prostředky ze státního rozpočtu:                  456 693,75 Kč
  • Spolufinancování z obecních rozpočtů:                      152 231,25 Kč

Projekt je financován z prostředků Evropské Unie, z Evropského sociálního fondu.

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 04. 05. 2018