živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hronova

ilustrační foto: Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hronova

Termín:  31. 7. 2019 od 17:00 hodin

Místo konání: obřadní síň MěÚ

Program jednání:

 1.

Finanční záležitosti
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce - Římskokatolická farnost

 2.

Majetkové záležitosti
- Vypořádání práv a povinností Žabokrky 62
- Prodej bytových jednotek, podílu na společných částech a pozemku - Nerudova 314
- Prodej bytových jednotek, podílu na společných částech a pozemku - Žabokrky 61 a 62
 3.  Různé
-
Zápis z kontroly kontrolního výboru
 4.  Diskuze

K projednávaným bodům je možná diskuze občanů města a vlastníků nemovitostí na území města, v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva.

Petr Koleta, starosta města

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 24. 07. 2019