živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hronova

ilustrační foto: Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hronova

Termín:  11. 9. 2019 od 17:00 hodin

Místo konání: Malý sál Jiráskova divadla

Program jednání:

1.

 Slib zastupitele
2.
 Finanční záležitosti
- Navýšení neinvestičního příspěvku pro KIS Hronov
- Rozpočtová opatření č. 04/2019RM, 06/2019/RM, 08/2019/RM, 09/2019/RM a 10/2019/RM - vzetí na vědomí
- Rozpočtová opatření č. 11/2019/ZM
3.
 Majetkové záležitosti
- Informace o investičních a dotačních akcích
- Záměry prodejů pozemků k. ú. Velký Dřevíč, Rokytník
- Prodej pozemku k. ú. Hronov
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
- Studie návrhu stavebních úprav budovy městského úřadu čp. 5
 4.  Různé
- Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o regulaci provozování hazardních her
 5.  Diskuze

K projednávaným bodům je možná diskuze občanů města a vlastníků nemovitostí na území města, v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva.

Petr Koleta, starosta města

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 04. 09. 2019