ohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Výběrové řízení na pozici strážník městské policie

Město Hronov vyhlašuje výběrové řízení na pozici

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE

Místo výkonu: město Hronov
Nabízíme: plný pracovní úvazek, pracovní poměr na dobu neurčitou
Platové zařazení: platová třída 8, dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění změnyč. 316/2016 Sb., platné od 1. 11. 2016, a nařízení vlády č. 222/ 2010 Sb., katalog prací
Předpokládaný termín nástupu: 1. 6. 2018, případně dle dohody

Požadavky:
· věk minimálně 21 let
· státní občanství ČR
· střední vzdělání s maturitní zkouškou
· zdravotní způsobilost, fyzická kondice
· bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
· řidičské oprávnění sk. B
· komunikační schopnosti
· znalost práce na PC

Obsah přihlášky:
· jméno a příjmení uchazeče, korespondenční adresa, místo trvalého pobytu, datum a místo narození, státní příslušnost, č. občanského průkazu, datum a podpis
· strukturovaný profesní životopis s přehledem odborných znalostí a dovedností
· doklad o nejvyšším vzdělání (ověřená kopie)
· výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
· prohlášení o splnění podmínky spolehlivosti a bezúhonnosti ve smyslu § 4a) a 4b) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění


Místo a způsob podání přihlášky:
poštou na adresu MěÚ Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, nebo osobně na podatelně MěÚ v Hronově do 26. 1. 2018, obálku označte: výběrové řízení strážník - neotvírat.

Bližší informace získáte na MěÚ v Hronově, Mgr. Markéta Machová, tajemnice, tel. 491 401 157, 736 629 649

V Hronově dne 11. 12. 2017

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 11. 12. 2017