živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Tříkrálová sbírka 2015

I letos se tradičně opět konala sbírka pořádaná Charitou České republiky. Akce Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás.
V pondělí 12. ledna 2015 byly na Městském úřadě v Hronově rozpečetěny pokladničky a za pomocí dobrovolníků spočítány vybrané příspěvky. V letošním roce bylo v Hronově a okolních obcích vybráno celkem Kč 132 585,--, tj. o Kč 27 000,- více než v předešlém roce. Všem, kteří se na přípravě nebo průběhu sbírky podíleli a samozřejmě všem, kteří přispěli, bych ráda jménem města Hronova poděkovala.

Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Bc. Hana Nedvědová, starostka města

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 12. 01. 2015