živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Třídící linka je velký pomocník

Třídíte odpad, pravidelně plníte modrý, žlutý či zelený kontejner? Kontejnery s oranžovým označením využíváte pro třídění nápojových kartonů? Co se ale s  vytříděným odpadem děje poté, co jsou kontejnery vysypány do svozového vozu? Začíná jeho cesta k recyklaci – tedy opětovnému využití surovin pro výrobu nových výrobků. Na začátku procesu recyklace stojí dotřiďovací linka.

Umíte si vlastně představit, jak vypadá? Velké skladovací haly, několik dopravníků, samotná linka s obsluhou a několik lisů na výrobu balíků. Na třídící lince je pás, na který se vysype vámi vytříděný odpad z barevných kontejnerů, a pracovníci ho dotřiďují podle druhů materiálů, ze kterých jsou vyrobeny. Každý druh má totiž odlišnou technologii zpracování a možnosti využití. Nečistoty a jinak nevyužitelné odpady se buď využijí k výrobě tepla či energie nebo se uloží na skládku. Vytříděné odpady, ze kterých se na třídící lince stala druhotná surovina, se slisují do balíků a míří do skladu a odtud ke zpracovateli.

Papírové odpady se na lince třídí na jednotlivé druhy. Jinak se zpracovává například novinový papír, jinak časopisy nebo kartonové krabice. Roztříděný papír se lisuje do balíků a odváží ke zpracování do papírny. Slisovaný sběrový papír se přidává do směsi na výrobu nového papíru. Vyrábí se z něj například novinový a kancelářský papír, sešity nebo lepenkové krabice. Méně kvalitní papír se využívá pro výrobu izolací, obalů na vajíčka nebo toaletní papír.

Podobně jako papír se mohou zpracovávat i nápojové kartony, obaly od mléka, džusu či vína. Protože papír tvoří většinu tohoto obalu, z třídící linky míří nápojový karton většinou do papírny. Druhou možností je, že se nápojové kartony rozdrtí a potom lisují do desek. Ty se potom využívají jako podobně jak sádrokartonové desky na stavbách. V současnosti se za použití takových desek staví i rodinné domy.

Ze skleněného odpadu je potřeba nejprve odstranit kovy, keramiku i porcelán. Nesmí se totiž dostat do pece. Důkladně se odděluje barevné sklo od čirého. Potom skleněné střepy putují na speciální automatickou linku řízenou počítačem. Odtamtud se sklo odváží ke zpracování do skláren, kde se rozdrtí a přidá do směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí lahve na nápoje a některé potraviny. Vytříděné sklo se také využívá při výrobě tepelně izolačních materiálů, jako jsou skelná vata nebo pěnové sklo.

Není plast jako plast. Na třídící lince se musí oddělit PET láhve podle barev, fólie a sáčky, pěnový polystyren a ostatní plasty, jako jsou obaly od kosmetiky, kečupů, apod. Ty mají samostatné speciální zpracování. Z PET lahví se vyrábí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) vznikají nové fólie a různé pytle. Polystyren slouží k výrobě speciálních tepelně izolačních cihel. Z ostatních tzv. směsných plastů vznikají například odpadkové koše, kompostéry, zahradní nábytek, zatravňovací dlažba nebo protihlukové stěny u dálnic.

„V Královéhradeckém kraji máme 11 688 kontejnerů na tříděný odpad. Pro úpravu vytříděných odpadů samozřejmě nechybí ani třídící linky. Dotřídění a zpracování odpadů ale komplikují nezodpovědní lidé, kteří do kontejnerů na tříděný odpad vyhazují odpady, které tam nepatří,“ řekl Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, která se podílí zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu.

„Třídění odpadů je nezbytné, nechceme-li se nechat vlastními odpadky zavalit anebo nadělit našim potomkům nepěkné dědictví. V našem kraji jsou pro občany k dispozici kontejnery na papír, sklo, plasty a nápojové kartony. Snažíme se o ekologickou likvidaci odpadů a využití obnovitelných zdrojů energie. K tomu samozřejmě patří i využití třídících linek,“ doplnil Jan Tippner, radní Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast životního prostředí a zemědělství.

Další informace o třídění najdete na http://www.cistykraj.cz/  a http://www.jaktridit.cz/.

Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.                                                                                 
Tel.: 721 562 554, E-mail: pesek@ekokom.cz

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 11. 2010