živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Tříkrálová sbírka

ilustrační foto: Tříkrálová sbírka

I letos se konala tradiční Tříkrálová sbírka, kterou pořádá organizace Charita Česká republika. Jedná se o největší dobrovolnickou akci u nás.
V úterý 10. ledna 2017 bylo na Městském úřadě v Hronově rozpečetěno 16 pokladniček a za pomoci dobrovolníků spočítány vybrané příspěvky. V letošním roce bylo v Hronově vybráno celkem 111 502 Kč, tj. o 8 000 Kč méně než v předešlém roce.
Všem, kteří se na přípravě nebo průběhu sbírky podíleli, patří velké poděkování. Největší dík pak patří samozřejmě všem, kteří přispěli.
Výtěžek sbírky je určen především na pomoc a ulehčení v těžkých životních situacích seniorů, zdravotně postižených, lidí bez přístřeší, imigrantům i dětem a celým rodinám ze sociálně vyloučených komunit a z rizikového prostředí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 12. 01. 2017