živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Špatný televizní signál z dosílače Jírova hora

Protože se občané nechtěli smířit s mou odpovědí, že vysílání televize nejde, protože je inverzní počasí, učinila jsem opět dotaz na České radiokomunikace a nechala si zaslat odpověď písemně. Celé vyjádření je uvedeno níže.

Milena Moravcová, odbor tajemníka


Dobrý den, paní Moravcová,

obdrželi jsme Váš dotaz týkající se televizního vysílání v Hronově.

Rádi bychom se vyjádřili ke komplikacím se zhoršením příjmu DVB-T v Hronově pro vysílací sítě multiplex 1 a 2. Zmiňovaný problém je bohužel způsoben nepříznivými vlivy inverzního typu počasí, které není možné dostupnými technickými prostředky eliminovat ani přes maximální úsilí našich servisních techniků. Atmosférické poruchy tohoto charakteru se bohužel vyskytují několik dní v roce obzvláště pak v podzimních dnech.

Dokrývací vysílač Hronov používá zdrojový primární signál z vysílače Pardubice – Krásné, který je za standardních podmínek šíření signálu dostatečně silný a kvalitní pro bezproblémový provoz televizního vysílání v Hronově. Inverzní typ počasí má však vliv na zhoršení atmosférických podmínek pro šíření signálu, což se následně projevuje na degradaci primárního signálu pro Hronov. Vzhledem k terénnímu profilu v tomto regionu ani není technicky možné realizovat příjem signálu z bližších vysílačů jako je například Černá hora nebo Praděd, neboť z těchto vysílačů je signál v Hronově příliš slabý.

České Radiokomunikace trvale usilují o poskytování kvalitních služeb bez poruch a výpadků. V případě silných inverzí bohužel negativní vliv počasí nejde technickým řešením vždy stoprocentně eliminovat.

S přátelským pozdravem

Jaroslava Tomášková
Senior PR & Marketing Executive

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 06. 11. 2014