živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2018 ze dne 25.7.2018

ilustrační foto: Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2018 ze dne 25.7.2018

Omezení a opatření

Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí se ve smyslu článku 2, § 3 odst. 2) nařízení kraje se nařizuje dodržování přílohy č. 1 nařízení kraje a zakazuje se:

1. kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku,
2. rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí,
3. táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa, 
4. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě,
5. spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i jejich hromadění v blízkosti lesních porostů, polí s obilovinami a pícninami,
6. jízda parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,
7. vjezd a stání motorových vozidel na lesních pozemcích (toto ustanovení se netýká motorových vozidel, která jsou určena k pracovní hospodářské činnosti v lesích, a vozidel vlastníků nemovitostí umístěných na lesních pozemcích).

Vlastníkům, správcům a osobám zajišťujících nebo provádějících hospodářskou činnost pro vlastníky lesů se stanovují následující podmínky požární bezpečnosti:
    a) zakazuje se:
        1. pálení klestí a dřevních zbytků na lesních pozemcích a ve volné přírodě,
        2. při lesních pracích používání mechanizačních prostředků, které nejsou opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím úletu karbonu u výfukových potrubí.
   b) nařizuje se:
        1. prověřit dosažitelnost vodních zdrojů k hašení požárů, dopravit jednoduché hasební prostředky a nářadí na předem určená místa k hašení lesních požárů,
        2. zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 25. 07. 2018