ohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Rekonstrukce strojovny chlazení na zimním stadionu v Hronově

ilustrační foto: Rekonstrukce strojovny chlazení na zimním stadionu v Hronově

Ve čtvrtek 12.1.2017 jsme obdrželi e-mailovou zprávu o kladném výsledku hodnocení našeho projektu na rekonstrukci chlazení na zimním stadionu v Hronově. Projektová žádost byla podána začátkem března 2016 do Operačního programu životní prostředí (OPŽP), prioritní osy 3.5 - Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.
Jak již název projektu napovídá, jde o celkovou rekonstrukci strojovny chlazení. Původní strojovna funguje již od roku 1977 a využívá čpavkové chladící zařízení s použitím Solanky R. Protože strojovna dosluhuje a čpavek je toxický a výbušný, bude toto chladící zařízení demontováno a nahrazeno novým,  bezpečnějším chladivem R 448 A.
Město Hronov obdrží dotaci ve výši 80% z celkových způsobilých výdajů projektu, které činí 10 422 132 Kč vč. DPH. Zároveň dojde k úhradě výdajů na využití odpadního tepla ve výši 354 335 Kč vč. DPH, které v tomto projektu bohužel nejsou způsobilými. Dotace z OPŽP bude v celkové výši 8 054 237,60 Kč vč. DPH a spoluúčast města ve výši 2 367 895 Kč.
Realizace projektu se uskuteční v letošním roce od května do září. V průběhu ledna a února budou připraveny veškeré dokumenty k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele.

Tereza Kohlová, referentka dotací

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 18. 01. 2017