živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Realizujeme úsporu energií v objektech města Hronova metodou EPC

V říjnu 2012 v rámci EPC projektů, kterými se provádějí úspory energetických nákladů v objektech města, byla zahájena realizace jednotlivých opatření. V budovách zainteresovaných škol, školek a divadla jsou měněny ventily na otopných tělesech vč. osazení termostatickými nebo termoelektrickými hlavicemi systému IRC - počítačem řízeného systému individuální regulace teploty v místnostech. V nezbytné míře se rekonstruují jednotlivé plynové kotelny a modernizuje se stávající systém měření a regulace. Následuje instalace úsporných opatření týkajících se vody (osazení perlátorů) a elektrické energie (instalace úsporných trubic a světelných zdrojů).
Největší rozsah prací je realizován v kotelně v přístavbě divadla, která vytápí Jiráskovo divadlo, Sál J. Čapka, ZŠ na náměstí a hotelovou školu. V současné době kotelna prochází komplexní rekonstrukcí při zachování provozu kotelny.
Vlastní instalace úsporných opatření bude dokončena v prosinci 2012 a každý rok v průběhu deseti let (tj. do konce roku 2022) bude prováděno hodnocení dosažených úspor v návaznosti na roční dodavatelem garantované úspory za provedená energeticky úsporná opatření.
Na základě těchto hodnocení bude v průběhu 10 let prováděno i splácení za instalovaná opatření.
Fotografie ze dne 16. 11. 2012 zachycují stěhování nových kotlů do kotelny.

Ing. Lenka Vítová, vedoucí odboru majetek

Fotogalerie: EPC

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 11. 2012