živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Poznejme se lépe! - spolupráce mateřských škol v Božkowě a Hronově

K 31. 1. 2018 byla úspěšně ukončena fyzická realizace projektu s názvem Poznejme se lépe! - spolupráce mateřských škol v Bożkowě a Hronově reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000422. Nyní nás čeká jen administrativní a finanční vypořádání projektu.
Mateřské školy v Hronově a Nowe Rudě během vzájemné spolupráce připravily pro děti a učitele program, který byl rozdělen do tří tematických okruhů: "Poznej naši kulturu a tradice", "Poznej naše Pohraničí" a "Poznej naše vzdělávací metody". Děti tak mohly v MŠ v Hronově společně zhlédnout divadelní představení, zažít pálení čarodějnic či si vyzkoušet výrobu tradičních posvícenských pochutin. Na polské straně pro ně byl připraven karneval, ukázka tradičních oslav Velikonoc a dětský den plný zábavného programu. Děti dále společně navštívily muzeum Merkuru a Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují, interaktivní muzeum Pod čepicí v Hronově a hvězdárnu v Úpici. V Polsku pak mohly obdivovat indiánskou vesnici ve Stříbrné Hoře, navštívit Muzeum Dolů v Nowe Rudě či zažít zábavný den v Minieurolandu v Kladsku. Projekt rovněž myslel i na učitele, kteří se sešli třikrát v Hronově a třikrát v Nowe Rudě, kde si na tematických workshopech vzájemně předávali své pedagogické znalosti a zkušenosti. V rámci tohoto projektu bylo rovněž pořízeno do MŠ v Hronově vybavení v podobě lavic, ohniště, a přenosného stanu. 
Celková výše výdajů projektu pro město Hronov byla 11 861 EUR (296 525,- Kč) dotace z EFRR  je stanovena ve výši 85 %, tedy 10 082 EUR. (252 050 Kč).
Doufáme, že se dětem i pedagogickému sboru všechny společné akce líbily a navázaná spolupráce bude i nadále pokračovat při dalších projektech.
 

Petra Vojtěchová
odbor tajemníka

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 03. 2018