živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Podmínky při provozu, kontrolách a čištění komínů

Dne 1. ledna 2011 vstoupilo v platnost Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nové nařízení vlády nahrazuje stávající vyhlášku č. 111/1981 Sb. a stanovuje podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových (komínových) cest, lhůty jejich kontrol a čištění. Upravuje také to, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek lze provádět vypalování komína.
Nový předpis přináší úlevu pro majitele nemovitostí a to snížení četnosti čištění, ale rovněž zavádí povinnou revizi a kontrolu spalinové cesty (komínů).

V souvislosti s novým nařízením je třeba rozlišovat následující činnosti ve vztahu ke komínům:
Čištění spalinové cesty – provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, ale u spotřebičů na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí
Kontrola spalinové cesty – provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví
Revize spalinové cesty – provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň
   a/ revizním technikem komínů
   b/ specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů nebo
   c/ revizním technikem spalinových cest
O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty a o revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu.

Hasičský záchranný sbor ze zákona provádí pouze kontroly právnických osob a podnikajících fyzických osob a jejich provozované činnosti a to platnost a úplnost všech revizí, tedy i komínů a jejich stavu.
Zákon neumožňuje hasičům provádět kontroly fyzických osob, tj. běžných občanů. Povinnost čištění komínů nebo kontroly komínové cesty hasičům za běžného stavu ze zákona nepřísluší. V případě požáru a podezření na příčinu vzniku od komínového tělesa může vyšetřovatel hasičů zjišťovat, v jakém stavu jej majitel nemovitosti udržoval, tj. kontrola čištění a kontroly spalinové cesty. V tomto případě bude poskytovat informace příslušné pojišťovně, která může na jejich základě krátit plnění pojistné události.

Seznam revizních techniků pro nejbližší okolí:
Revizní technici komínů:
Ing. Fulka Jiří        Police nad Metují                  tel.: 731 176 850
Roháč Josef         Česká Skalice                              724 236 416, 491 452 067

Revizní technici spalinových cest:
Ing. Brát Matěj       Police nad Metují                 tel.: 608 552 136
Pithart Zdeněk      Rtyně v Podkrkonoší                   607 142 111

Certifikovaní revizní technici komínových systémů – členové SKČR:
Jiří Šenk  IZOMAT s.r.o. Červený Kostelec      tel.: 491 401 643, 777 707 681
Lukáš Habr  Habr kominictví s.r.o. Náchod           491 428 364,  603 576 244
Další kontakty je možné najít na  http://www.skcr.cz/

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku:

 Výkon připojeného spotřebiče 

Činnost  

   Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

 Pevné

Kapalné 

Plynné 

 Celoroční provoz Sezónní provoz 
   do 50 kW včetně  Čištění spalinové cesty

 3x

2x 

3x 

1x 

 Kontrola spalinové cesty

 1x

1x 

1x 

 Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

 1x

 1x

1x 

   nad 50 kW  Komtrola a čištění spalinové cesty

 2x

1x 

1x 

 Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

 2x

1x 

1x 

Čištění spotřebiče paliv 

 2x

  nejméně podle návodu výrobce

Ing. Lenka Vítová, vedoucí odboru majetek

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 27. 01. 2011