živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Hronov vyhlašuje výběrové řízení na pozici

REFERENT SPRÁVY DOTACÍ

Místo výkonu: Městský úřad Hronov, odbor tajemníka
Nabízíme: plný pracovní úvazek
Pracovní poměr na dobu určitou za mateřskou a rodičovskou dovolenou
Platové zařazení: platová třída 9, dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění změny č. 316/2016 Sb., platné od 1. 11. 2016, a nařízení vlády č. 222/ 2010 Sb., katalog prací
Předpokládaný termín nástupu: 1. 7. 2018, popř. dle dohody

Pracovní náplň:
monitorování vyhlášených dotačních programů, podávání žádostí o dotace, dohled nad plněním podmínek přijatých dotací, vyhodnocování výsledků, podávání hlášení poskytovatelům dotací po dobu udržitelnosti dotačních projektů, součinnost s kontrolními orgány, zabezpečování úkolů ve vztahu k operačním programům přeshraniční spolupráce

Požadavky:
· minimálně úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
· orientace v oblasti dotačních programů výhodou
· samostatnost, přesnost a spolehlivost, analytické, koncepční a tvůrčí schopnosti, vysoké pracovní nasazení, organizační schopnosti
· řidičský průkaz sk. B

Obsah přihlášky:
· jméno a příjmení uchazeče, korespondenční adresa, místo trvalého pobytu, datum a místo narození, státní příslušnost, č. občanského průkazu, datum a podpis
· strukturovaný profesní životopis s přehledem odborných znalostí a dovedností
· doklad o nejvyšším vzdělání (ověřená kopie)
· výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců

Místo a způsob podání přihlášky:
poštou na adresu MěÚ Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, nebo osobně na podatelně MěÚ v Hronově do 19. 4. 2018 do 15,00 hodin, obálku označte: výběrové řízení referent dotací - neotvírat.

Bližší informace získáte na MěÚ v Hronově, Mgr. Markéta Machová, tajemnice, tel. 491 401 157, 736 629 649.

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 03. 2018