živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Hronov vyhlašuje výběrové řízení na pozici

REFERENT AGENDY PŘESTUPKŮ

Místo výkonu: Městský úřad Hronov, odbor tajemníka
Nabízíme: plný pracovní úvazek, pracovní poměr na dobu určitou
Platové zařazení: platová třída 9, dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění změny č. 316/2016 Sb., platné od 1. 11. 2016, a nařízení vlády č. 222/ 2010 Sb., katalog prací
Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2019, případně dle dohody

Pracovní náplň:
v celém rozsahu přestupková agenda, zajišťování podatelny (zástup), vidimace a legalizace (zástup), organizace voleb ve městě

Požadavky:
· vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu
· znalost právních předpisů týkajících se přestupkové agendy (zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 250/2016 Sb., zákon č. 251/2016 Sb.)
· zvláštní odborná způsobilost v oblasti přestupků výhodou
                                                               nebo
· středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a vykonaná zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti přestupkové agendy, při splnění podmínek pro činnost oprávněné úřední osoby dle § 112, odst. 9, zák. č. 250/2016 Sb.
· samostatnost, přesnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, organizační schopnosti, odolnost vůči stresu, komunikační schopnosti, ochota se vzdělávat, bezúhonnost
· výborná znalost práce na PC, dobrý písemný projev

Obsah přihlášky:
· jméno a příjmení uchazeče, korespondenční adresa, místo trvalého pobytu, datum a místo narození, státní příslušnost, č. občanského průkazu, datum a podpis
· strukturovaný profesní životopis s přehledem odborných znalostí a dovedností
· doklad o nejvyšším vzdělání (ověřená kopie)
· výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců

Místo a způsob podání přihlášky:
poštou na adresu MěÚ Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, nebo osobně na podatelně MěÚ v Hronově do 27. 9. 2018 do 15,00 hodin, obálku označte: výběrové řízení referent agendy přestupků - neotvírat.

Bližší informace získáte na MěÚ v Hronově, Mgr. Markéta Machová, tajemnice, tel. 491 401 157, 736 629 649


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 08. 2018