živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Hronov vyhlašuje výběrové řízení na pozici
samostatného referenta investicí odboru tajemníka Městského úřadu v Hronově


Místo výkonu: Městský úřad Hronov, odbor tajemníka
Nabízíme: plný pracovní úvazek, pracovní poměr na dobu neurčitou
Platové zařazení: platová třída 9 - 10 (dle ukončeného vzdělání) 
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Pracovní náplň:
• Příprava a realizace investičních akcí města
• Zadávání a kontrola všech stupňů projektové dokumentace
• Příprava akce ke stavebnímu povolení
• Výběr dodavatele dle vnitřní směrnice, nebo spolupráce na výběru dodavatele akce podle zákona o veřejných zakázkách
• Příprava smluv
• Výkon TDI při drobných akcích
• Spolupráce s TDI při realizaci akce
• Kontrola fakturace dle přehledu provedené práce
• Spolupráce na kolaudaci a převzetí díla
• Spolupráce při získávání dotací
• Uplatňování reklamací u realizovaných děl

Požadavky:
· úplné středoškolské vzdělání, příp. vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření
· znalost přípravy a koordinace stavebních akcí
· znalost metodiky a praxe zpracování dotačních titulů výhodou
· znalost uživatelské práce s PC – Word, Excel
· řidičský průkaz sk. B
· praxe ve veřejné správě výhodou

Obsah přihlášky:
· jméno a příjmení uchazeče, korespondenční adresa, místo trvalého pobytu, datum a místo narození, státní příslušnost, č. občanského průkazu, datum a podpis
· strukturovaný profesní životopis s přehledem odborných znalostí a dovedností
· doklad o nejvyšším vzdělání (ověřená kopie)
· výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

Místo a způsob podání přihlášky:
poštou na adresu MěÚ Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, nebo osobně na téže adrese v podatelně do 4. 2. 2019 do 17 hodin, obálku označte: výběrové řízení investice- neotvírat.

Poskytnuté osobní údaje budou využity pouze pro účely výběrového řízení v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů.
Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro účast ve výběrovém řízení.

Bližší informace získáte na MěÚ v Hronově, Mgr. Markéta Machová, tajemnice MěÚ, tel. 491 401 157, 736 629 649

V Hronově dne 7.1.2019

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 07. 01. 2019