živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Ochrana zemědělského půdního fondu

Od 1. dubna 2015 přechází výkon státní správy v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu z pověřených obcí na obce s rozšířenou působností. Proto žádosti o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu a veškeré další žádosti týkající se agendy ochrany zemědělského půdního fondu podávejte Odboru životního prostředí Městského úřadu v Náchodě.

Ing. Jiří Genrt, odbor majetek

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 31. 03. 2015