živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Fond ASEKOL podpořil vybavení sběrného dvora

Letos v říjnu byl sběrný dvůr v Technických službách v Hronově vybaven kamerovým systémem v rámci projektu „Kamerový systém a úprava přístupu k E-domku, sběrný dvůr TS Hronov“. Cílem projektu bylo zlepšit zabezpečení sběrného dvora, zamezit nekalému působení vandalů a zlodějů na sběrném dvoře a zamezit úmyslnému poškozování zpětně odebraných elektrozařízení. V areálu TS jsou rozmístěny 3 kamery, jejich záběry se přenáší na obrazovku v kanceláři vedoucího technických služeb. Kamerový systém stál celkem 76 191,- Kč, zhotovila ho firma Pavel Melichar – AZ ELEKTRO Hronov. Na tuto akci získalo město Hronov z Fondu ASEKOL 50 000,- Kč. Společnost ASEKOL s.r.o. provozuje kolektivní systém, který zajišťuje pro výrobce a dovozce některých elektrozařízení zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Asekol také letos poskytl městu Hronov dva červené kontejnery na sběr elektrozařízení z domácností včetně baterií a akumulátorů. Kontejnery jsou umístěny v Rokytníku u hasičské zbrojnice a ve Velkém Dřevíči  poblíž mateřské školy.
V roce 2010 zapůjčil Asekol městu ocelový přístřešek k ukládání vyřazených elektrozařízení.

Od roku 2008 také využíváme sběrnou nádobu E – box od společnosti Asekol, umístěnou ve foyeru sálu Josefa Čapka. Tam lze odevzdat malá vysloužilá elektrozařízení a baterie.

Ing. Jiří Genrt, odbor majetek

Fotogalerie: sběrný dvůr

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 03. 12. 2012