živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Efektivní město Hronov

Město Hronov se úspěšně zapojilo do projektu Dílna efektivity města Hronova. Hlavním cílem projektu je důsledné naplnění principů Smart Administration na Městském úřadě Hronov, tj. komplexní zvýšení kvality řízení a sebeřízení, vedoucí ke zkvalitnění činnosti úřadu i služeb poskytovaných občanům a klientům města a celého správního obvodu obce Hronov. Postupným zavedením vybraných metod řízení kvality umožní tento transformační projekt přeměnu v tzv. Chytrý úřad, který umožní:

1. kvalitně a efektivně monitorovat a řídit služby klientům a jim odpovídající procesy
2. provést změnu úřadu do podoby procesní organizace, zvýšit kompetence zaměstnanců pro práci v procesní organizaci
3. nastavit proces trvalého zlepšování na principech PDCA
4. efektivně zacházet s vlastními zdroji, vybrané procesy automatizovat díky důslednému využití ICT.
Projekt je  spolufinancován z Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtem města Hronov. Projekt potrvá do 10.ledna 2015.


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 29. 04. 2013