živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Dílna efektivity města Hronova CZ.1.04/4.1.01./89.00092

V lednu 2013 bude zahájena realizace projektu s názvem Dílna efektivity města Hronova reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00092. Tento projekt je realizovaný v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby, Oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy. Celkový rozpočet projektu je bezmála 3,4 mil. Kč, přičemž ESFCR financuje 85% celkových způsobilých výdajů projektu a město zbylých 15%.
Hlavním cílem projektu je především změna stávajícího způsobu řízení a výkonu činností Městského úřadu do podoby obslužně procesní organizace, dodávající rychlé a kvalitní služby svým klientům. Řadu služeb pro občany bude možno v příštích letech nabízet přes Portál obrana a realizovat je přes Portál úředníka. Portál úředníka bude mj. nástrojem vzdělávání a zvyšování kompetencí zaměstnanců úřadu. Díky projektu dojde ke zvýšení efektivity a zlepšení kvality služeb Městského úřadu Hronov s trvalou udržitelností.

Tereza Kohlová, referent MěÚ

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 18. 12. 2012