živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Chcete zdravější ovzduší ve svém okolí? Nepalte odpad, třiďte ho!

Pokud vám není jedno, co dýcháte vy či vaše děti, nepalte domácí odpad. K tomu, aby bylo ve vašem okolí ovzduší zdravější, stačí odpad vytřídit do k tomu určených kontejnerů. Díky třídění odpadu se nejen zlepšuje životní prostředí, ale také se zpět do oběhu dostávají důležité suroviny.

Většina obyvatel Královéhradeckého kraje odpad třídí, přesto se i nyní objevují případy, kdy domácnosti odpad pálí. „Naše sousedka každý týden pálí v kamnech odpad, patrně včetně plastů a PET lahví. Z komína se jí pokaždé valí černý dým a zamořuje okolí. Kontejnery má přitom padesát metrů od svého domu,“ uvedl dvaačtyřicetiletý Milan Rousek z Hradecka.

Při spalování odpadu doma se uvolňuje do ovzduší velké množství zdraví škodlivých látek. Například při spalování PET lahví uniká do ovzduší toxický oxid uhelnatý a karcinogenní látky přispívající ke vzniku rakoviny.

„Není přitom nic jednoduššího než odpad vytřídit a odnést ho do příslušných kontejnerů. V Královéhradeckém kraji je už do systému na sběr a třídění odpadů zapojeno na 400 obcí a po celém regionu je rozmístěno více než 12.500 barevných kontejnerů,“ řekl Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s. která v České republice zaštiťuje systém zpětného odběru a využití odpadových obalů.

Plasty patří do žlutého kontejneru. Před vhozením by se měly sešlápnout či zmačkat, aby zabíraly méně místa. Modrý kontejner je určený na sběr papíru, nápojové kartony se vhazují do kontejnerů různých tvarů, které jsou ale vždy označeny oranžovou nálepkou, případně do oranžových pytlů. Sklo, které je možné recyklovat prakticky donekonečna, se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru – barevné do zeleného, čiré do bílého. Například pro nebezpečný odpad či vysloužilé domácí spotřebiče a ostatní odpad jsou určené sběrné dvory.

Více informací k projektu společnosti EKO-KOM, a.s. který je realizován ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, je možné najít na internetových stránkách http://www.cistykraj.cz/. Se správným tříděním odpadu vám může pomoci web http://www.jaktridit.cz/.

Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s
Tel.: 721 562 554, Eml.: pesek@ekokom.cz

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 10. 2011