živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Kanalizace Zbečník - termín zahájení prací odložen

Kanalizace Zbečník - ulice Dolská a ulice naproti sodovkárně – termín zahájení prací odložen

Vzhledem k nepříznivému počasí se avizovaný termín výstavby splaškové a dešťové kanalizace v uvedených ulicích odkládá. Nový termín nebyl zatím vzhledem k mrazivému počasí stanoven. Dodavatel (firma Maršálek) bude město Hronov každý týden informovat o možném začátku výstavby.
Před samotným zahájením prací budou zástupci města Hronova a dodavatelské firmy kontaktovat osobně všechny majitele nemovitostí.

V Hronově dne 4. února 2015       

Michaela Kajnarová, odbor tajemníka

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 04. 02. 2015