živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Akce Zbečník pokračuje

Vážení občané,
v letošním roce nás, spíše tedy hlavně obyvatele Zbečníka, čeká dokončení Akce Zbečník. Výstavba a rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, a dle finančních možností i místních komunikací, se bude realizovat ve všech bočních ulicích a uličkách. Rádi bychom Vám poskytli informace o průběhu výstavby, termínech a neodmyslitelných omezeních. Naším cílem je, aby měla omezení co nejmenší dopad na každodenní život stavbou dotčených obyvatel.

Výstavba kanalizace započne v případě příznivého počasí (bez mrazu a sněhu, ne deštivo) 9. února, a to na dvou místech.

První úsek - v ulici naproti bývalé sodovkárně směrem k potoku. Zde budou probíhat práce na splaškové a dešťové kanalizaci, výstavba bude probíhat současně. Přes den zde bude omezeno parkování z důvodu pohybu pracovníků a velkých strojů. Prosíme všechny řidiče, aby nenechávali po dobu výstavby svá auta zaparkovaná v této ulici. Následně budou práce pokračovat přes potok k firmě Rony Elektronik s.r.o. a dále touto ulicí směrem na Červený Kostelec.
Druhý úsek - Dolská ulice, vjezd naproti obchodu U Klicnarů. Zde bude budována přečerpávací stanice, která zahrnuje velmi rozsáhlé výkopové práce. I zde je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti stavby. Při výstavbě nebude umožněn výjezd z této strany ulice, řidiči budou muset využívat výjezd u bývalé Draboňovy hospody.  Stavba bude pokračovat Dolskou ulicí nahoru směrem k Červenému Kostelci, kolem č. p. 81 (Staňkovi) směrem k potoku a dále podél potoka až na náměstíčko u výjezdu z Dolské ulice. Tato trasa kolem potoka bude začátkem února vytyčena geodetem. Žádáme obyvatele, aby neničili vytyčené body a zatlučené vytyčovací kolíky.
V obou uvedených úsecích budou obyvatelé jednotlivě informováni o průběhu prací dodavatelskou firmou. Její pracovníci s nimi budou konzultovat realizaci kanalizačních přípojek a případné zásahy do pozemků soukromých vlastníků.
Jednotlivé nemovitosti budou mít vždy zajištěn přístup, nikoliv příjezd!
Informace budou vždy na webu: www.mestohronov.cz, v unásku nebo u sl. Kajnarové na mailu: kajnarova@mestohronov.cz, tel: 491 401 152, 736 629 647. Možnosti příjezdu k nemovitostem se budou měnit operativně dle postupu prací.
Současně s výstavbou kanalizace bude vždy probíhat i rekonstrukce vodovodu.
Kontaktní osobou je pan Martin Zeman, telefon: 702 021 312,  mail: zeman@vakna.cz
Po výstavbě kanalizace budou následovat další fáze výstavby – rekonstrukce veřejného osvětlení a rekonstrukce místních komunikací.

Žádáme všechny občany o obezřetnost při pohybu v okolí stavby a využívání nových chodníků při cestách do školy, na autobus, do obchodu atd.

Akce Zbečník 2015 – výstavba výše uvedeného v jednotlivých uličkách bude opravdu náročná na prostor a pohyb velkých strojů a navážení materiálu.

Dále žádáme všechny řidiče, aby respektovali zákaz parkování v ulici od vlakového nádraží k bývalé restauraci Staropadolka z důvodu uložení kanalizačního materiálu potřebného k výstavbě ve Zbečníku. Zákaz bude platit od 9. 2. 2015 – 23. 3. 2015, vše bude řádně označeno. Poté se prostor pro skladování přesune na parkoviště k zimnímu stadionu.

Michaela Kajnarová, odbor tajemníka

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 26. 01. 2015